WHEEL LOADER รถตัก

รถตักล้อยางเป็น ประเภทของเครื่องจักรหนักที่ใช้ในการก่อสร้าง  
รวมทั้งงานอื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง  มันมียางขนาดใหญ่ที่ทนทาน  
ดอกยางที่ขรุขระช่วยให้มีความคล่องแคล่วดี  ประเภทของรถตักล้อยางที่พบมาก 
ได้แก่  รถตักล้อยางขนาดมินิ  รถตักล้อยางขนาดเล็ก  รถตักล้อยางขนาดใหญ่  และรถตักล้อยางขนาดซุปเปอร์
Visitors: 182,697