งานตักเศษเหล็ก

งานตักเศษเหล็กที่รังสิต โดยงานนี้ใช้รถตักในการทำงาน HITACHI LX80 ในการทำงาน
Visitors: 182,708