ยกถังสารเคมี 37ตัน ณ โรงงานจีน

ติดตั้งถังเคมี หนัก 37ตัน โดยใช้เครน 200 ตัน เป็นเครนหลักในการติดตั้งในครั้งนี้ ที่โรงงานพลาสติกครับ เป็นถังสารเคมีที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย จึงต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ
การติดตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับ
Visitors: 182,707