ตู้คอนเทรนเนอร์สำนักงาน

ตู้ขนาด6เมตร และ ตู้ขนาด12เมตร
พร้อมภาพของตู้สำนักงาน 12เมตร ที่มีเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟพร้อม
Visitors: 159,947